Pierwsze kroki przy budowie domu

Kiedy urząd gminy wydał nam zezwolenia na budowę domu, możemy przystąpić do prac. W pierwszej kolejności warto pomyśleć o przyłączeniu prądu, gdyż bez niego nie można się obejść na placu budowy. Oczywiście, z tą prośbą warto się zwrócić do urzędu energetycznego znacznie wcześniej, gdyż może to potrwać nawet do 1,5 roku. Z pewnością, jako rozwiązanie tymczasowe może nam też posłużyć agregat prądotwórczy.

Z pewnością,  bardzo ważny jest wybór kierownika budowy. Przede wszystkim, powinna być to osoba wykwalifikowana, sumienna, a także umiejąca kierować zespołem. Otóż, jest on odpowiedzialny za prowadzenie prac budowlanych i ich zgodności z projektem. Jak najbardziej wskazana jest to, by kierownik był osobą, która w razie potrzeby służy nam radą, np. w doborze materiałów. Dlatego najbezpieczniej jest zatrudnić na to stanowisko osobę z polecenia, która kierowała budową domu naszych znajomych i się sprawdziła w tym fachu, gdyż wtedy będziemy mieć pewność, iż nasz dom zostanie wybudowany zgodnie z planem i nie będzie problemów z jego odbiorem.

Trzeba zaznaczyć to, iż oprócz kierownika budowy, musimy zatrudnić także projektanta i wybrać inspektora nadzoru budowlanego oraz inspektora, czyli w praktyce siebie. Kiedy te cztery osoby odpowiedzialne za proces budowy domu zostaną wybrane, możemy udać się do powiatowego lub wojewódzkiego inspektora budowlanego w celu zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia prac budowlanych. Warto powiedzieć o tym, iż na miejscu musimy złożyć wniosek, do którego powinniśmy dołączyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, pozwolenie na budowę oraz pisemne oświadczenie kierownika budowy o rozpoczęciu prac budowlanych. Gdy w ciągu tygodnia nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia, możemy przystąpić do stawiania domu.

Nie ulega wątpliwości to, że budowę domu zaczynamy od prac przygotowawczych, które ściśle określone są w ustawie (art. 41 ust. 1-2 ustawy – Prawo budowlane). Mowa tu o wytyczeniu geodezyjnym obiektów w terenie, wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. A, więc w praktyce np. stawiamy stałe lub tymczasowe ogrodzenie, umieszczamy tablicę informacyjną, zaopatrujemy plac budowy w wodę i prąd, przygotowujemy kontener, w którym będziemy przechowywać niezbędne narzędzia. Następnie możemy przystąpić do stworzenia fundamentów i stawiania ścian oraz dachu.

Reasumując, pierwsze czynności po uzyskaniu pozwolenia na budowę domu są bardzo ważne, gdyż od podjętych przez nas decyzji zależy nie tylko tempo, ale i jakość prac budowlanych. Dlatego powinniśmy się dobrze zastanowić nad wyborem ekipy, która będzie odpowiedzialna za postawienie domu. Nie mniejsze znaczenia odgrywa też dobór narzędzi czy materiałów.